Sociaal emotionele ontwikkeling voor kinderen en hun begeleiders

Soms heeft een kind een duwtje in de goede richting nodig op sociaal emotioneel gebied. Veel kinderen kunnen in hun ontwikkeling praktische tips en handvatten gebruiken wanneer het gaat om sociale interacties.

IN JE SAS verleent diensten op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling voor kinderen en hun begeleiders. Wij verzorgen sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen waarbij groei van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid centraal staan. Tevens kijken we naar talenten van kinderen. Deze talenten kunnen kinderen inzetten, zodat ze zich sociaal sterker kunnen voelen. Elk kind werkt aan zijn / haar eigen gedragsleerdoel tijdens de IN JE SAS training.

In de trainingen leren we bestaand gedrag niet af maar bieden alternatief gedrag aan, waardoor kinderen meer in hun eigen kracht komen te staan. Soms heeft een kind een specifieke individuele hulpvraag. Het stappenplan van Kids 'Skills, oplossingsgerichte kindercoaching kan uitkomst bieden.

Vanuit ons werkveld hebben we ervaren dat er groeiende behoefte is om kinderen goed te begeleiden op sociaal emotioneel gebied, daar waar kinderen met elkaar in contact komen.

IN JE SAS biedt leerkrachten en begeleiders opleidingen, cursussen en workshops, om sociaal vaardig met je klas praktisch aan de slag te gaan. Deze zijn zowel schoolbreed als op leerkrachtniveau in te zetten.