Begeleiding bewerkelijke groep

IN JE SAS met de klas, bewerkelijke groep begeleiding

Op school zijn een positief pedagogisch klimaat en een goede onderwijsmethode, gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, de belangrijkste elementen om de sociale vaardigheden te leren en te oefenen. Maar wat te doen wanneer deze elementen niet voldoende zijn en ondanks extra aandacht en ondersteuning het problematische gedragspatroon van de leerlingen op school niet doorbroken kan worden. We kennen allemaal de “bewerkelijke groep” de groep die meer van ons vraagt op het gebied van gedragsnormen en waarden.

Een specifieke groepstraining in sociale vaardigheden kan dan een goede oplossing bieden. Het trainen van die vaardigheden voor en met de leerkracht(en) en leerlingen is het meest succesvol wanneer wordt geoefend, daar waar het nodig is voor leerlingen en leerkracht: In en met de klas!

Hoe ziet het plan “IN JE SAS met de klas” eruit in stappen?

Plan van oplossings-gerichte aanpak:

  1. intakeformulier “moeilijke” groep invullen door leerkracht(en). ( eventueel afname sociogram)
  2. bespreken van de hulpvraag en mogelijkheden met leerkracht (en/of IBer), mogelijke observatie in groep
  3. in overleg met leerkracht(en)opzetten van trainingsplan / groepsplan sociaal emotionele ontwikkeling (leerlingen mede verantwoordelijk maken)
  4. wekelijkse uitvoering (10 x) van nodige trainings-onderwerpen in 2/3 deelgroepen met leerkracht (en IBer). Heleen en/of Esther geven de trainingen. Leerkracht observeert en doet actief mee waar nodig. 45 min -60 min. per deelgroep.
  5. wekelijkse nabespreking en coachingsmogelijkheden voor leerkracht(en) en groep, overleg transfermogelijkheden in dagelijkse groepssituaties
  6. bespreken en opstellen van evaluatie van het groepsplan samen met leerkracht(en)
E. contact@sovainjesas.nl
IN JE SAS
Plutostraat 1
7622 VR Borne