Voor ouders / verzorgers

Sociaal emotionele ontwikkeling voor kinderen en jongeren en hun begeleiders

Alle ouders willen dat hun kind blij, gelukkig en zorgeloos is…En welk kind wil dat nou zelf niet?  Elk kind is uniek en verdient daarom een persoonlijke benadering en behandeling.  Daarom biedt IN JE SAS Kinder-en Jeugd therapie (coaching) voor kinderen en jongeren die zelfbewuster en met meer zelfvertrouwen door het leven willen gaan.

We kijken tijdens onze sessies en trainingen welke wensen, behoeftes en talenten kinderen en jongeren hebben, en maken deze zichtbaar. Zo wordt ontdekt om vanuit eigen krachten en talenten nieuwe mogelijkheden in te zetten, waardoor een kind/jongere zich  sociaal sterker en gelukkiger kan voelen.

Ons aanbod:  Begeleiding, Therapie, Coaching en Trainingen

Esther Even

Praktijkeigenaar. Kinder-en Jeugdtherapeut en EMDR practitioner. Begeleider van schoolteams, leerkrachten en groepen. IN JE SAS MET DE KLAS trainer. Tevens schoolcoach Passend Onderwijs op het gebied van Sociaal Emotionele Ontwikkeling, veilig schoolklimaat en gedragsproblematiek binnen het expertise en dienstenteam van SWV Twente Noord Almelo.


In de trainingen leren we bestaand gedrag niet af maar bieden alternatief gedrag aan, waardoor kinderen meer in hun eigen kracht komen te staan.

E. contact@sovainjesas.nl
IN JE SAS
Plutostraat 1
7622 VR Borne