Individuele Kindertherapie

 KINDER / JEUGD THERAPIE / COACHING

Elke ouder wil dat het goed gaat met zijn/haar kind en dat het gelukkig is. En elk kind /jongere wil zich gelukkig, goed, veilig en tevreden voelen. Soms lukt dit niet en daarvoor kunnen verschillende redenen zijn. Daarbij is elk kind uniek en heeft dus recht op een eigen, unieke benadering en behandeling. Kinder/Jeugdtherapie biedt dit.

Kinder/Jeugdtherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Bij deze therapie staat het kind met zijn/haar klacht of probleem centraal en kan er vanuit verschillende invalshoeken naar het kind en klacht gekeken en gewerkt worden. De Kinder/Jeugdtherapeut observeert, luistert, en praat met het kind, verdiept zich in en past zich aan bij de belevingswereld van het kind.

De problemen en/of klachten waarmee het kind en ouders te maken kunnen krijgen, kunnen van uiteenlopende aard zijn. Problemen en klachten die o.a. behandeld kunnen worden via kindertherapie zijn:

  • sociaal-emotionele problematiek: zoals faalangst, negatief zelfbeeld, angsten/fobieën, trauma’s, rouwverwerking, gevolgen van een echtscheiding, gevolgen van pesten;
  • psychosomatische problematiek: zoals buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie, waarbij voorop staat dat een medische oorzaak uitgesloten is;
  • aangeleerde problematische gewoonten: zoals nagelbijten, duimzuigen, haar plukken en/of eten, tandenknarsen;
  • gedragsproblematiek: zoals woedeaanvallen, liegen, stelen, niet luisteren, antisociaal gedrag;
  • ontwikkelingsproblematiek: zoals eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, leerproblemen
Kindertherapie kan niet bij alle problematiek worden ingezet, zoals bij ernstige psychische problematiek op psychiatrisch vlak (bijv. psychoses en persoonlijkheidsstoornissen). Een kind uit een zogenaamd gesloten gezinssysteem zal niet gebaat zijn bij deze vorm van therapie, omdat het voor de ouders meestal een onmogelijkheid is, om mee te werken aan de verandering van en bij hun kind en hieraan gerelateerd veranderingen binnen het gezinssysteem.

IN JE SAS richt zich met name op het gebied van de sociale vaardigheden. Onze inzet is vooral gericht op korte oplossingsgerichte therapie (wij gaan uit van een gemiddelde van 1 – 5 sessies)

HET KIND WEET HET, HET KIND KAN HET, HET KIND DOET HET! 

Matrixmethode:
Leer hoe te leren en leer eigen angsten en problemen op te lossen. Het klinkt makkelijk, maar belangrijker nog: het is ook makkelijk! De matrixcoaching biedt de oplossing voor o.a.

angsten | volle en drukke hoofden | controledwang | emotionele en mentale problemen | blokkades | traumatische herinneringen | negatieve toekomstbeelden.

Het uitgangspunt is de interne strategie die iemand heeft ontwikkeld bij leren en emoties. Dit kan alleen die persoon aanpassen en gebruiken, niemand anders! Bij ontstane problemen blijkt dat die strategie niet werkt en zorgt voor problemen. dan is het van belang deze strategie te vervangen door een eigen strategie die voor diegene beter, makkelijker en sneller werkt zodat het probleem wordt opgelost.

Deze behandeling is zeer effectief voor beelddenkers.

E. contact@sovainjesas.nl
IN JE SAS
Plutostraat 1
7622 VR Borne