Sociale Vaardigheidstraining

Begeleiding bewerkelijke groep

Zo IN JE SAS
(groep 5 – 8)

Klik hier

In je SAS in
de brugklas

Klik hier

In je SAS in de middelbare klas

Klik hier

Zo IN JE SAS (groep 5 – 8)

Tijdens de bijeenkomsten kijken we hoe kinderen op een (andere), prettige, positieve wijze sociale vaardigheden in kunnen zetten, in de voor hen lastige situaties. Bij de training Zo IN JE SAS is er veel ruimte voor het inbrengen van eigen ervaringen. In deze training staat ervaringsleren centraal. Kinderen leren door te doen. Er wordt veel tijd besteed aan gespreksvormen, spelvormen en rollenspelen.

De training bestaat uit 4 a 5 kinderen begeleidt door 1 IN JE SAS trainer. De begeleiding is daardoor persoonlijk, interactief waardoor er veel leerrendement is. De trainingen worden door de kinderen vaak als verrassend, leuk en gezellig ervaren. In een kleine, veilige groep krijgen de kinderen de kans om te oefenen en meer van zichzelf te laten zien. De training is niet gericht op het afleren, maar op het (aan)leren van nieuw gedrag. Het kind oefent met het nieuwe gedrag, met als mogelijk doel, dat het kind dit geleerde gedrag ook in de dagelijkse situaties gaat toepassen. Ieder kind krijgt een eigen persoonlijk leerdoel n.a.v. eigen hulpvragen. Het leerdoel zal als een rode draad door alle trainingen lopen.

Wanneer uw zoon/dochter veel positieve (nieuwe) ervaringen opdoet zal zijn/haar zelfvertrouwen toenemen. De training bestaat uit 7 trainingen van 1 uur en 15 minuten, waarbij er interactief wordt gewerkt. De volgende sociale onderwerpen komen o.a. aan de orde:

Voor de groepstrainingen kan geen vergoeding worden aangevraagd, echter de kosten zijn dan ook lager dan een individuele begeleiding. Kosten voor 7 trainingen met intake (kind en ouder) en eindgesprek zijn:

7 X 1 UUR EN 15 MINUTEN:
€259,-Inschrijven

Inclusief BTW. Prijs is inclusief materiaal; werkboekje. Na elke training worden de ouders op de hoogte gehouden over het verloop van de training.

 • Kennismaken met anderen
 • Lichaamshouding/taal
 • Goed luisteren en spreken (stemgebruik)
 • ‘Nee’ durven zeggen
 • Vragen of je mee mag doen, initiatief nemen
 • Het uiten van emoties
 • Reageren op een afwijzing
 • Omgang met pest/plaaggedrag, weerbaar worden
 • Kritiek geven en krijgen (opkomen voor jezelf)

IN JE SAS in de brugklas

De keuze voor de middelbare school is gemaakt. Leuk, maar soms ook spannend. Wij verzorgen in onze praktijk de training -Zo IN JE SAS- met de brugklas. De training is bedoeld voor kinderen van groep 8, die zich willen voorbereiden op een goede overstap naar de brugklas.

De training is gericht op ego-versterking en zelfbewustzijn. Onderwerpen zijn:

 • Kennismaken met nieuwe klasgenoten
 • Eigen keuzes maken
 • Vrienden maken en houden
 • Voor jezelf opkomen
 • Jezelf blijven
 • Nieuwe schooltermen

Als rode draad van de training werkt uw kind aan een eigen gekozen leerdoel. De groep bestaat uit 5 of 6 leerlingen. De brugklastraining vindt jaarlijks in het voorjaar plaats, rond april / mei. Download de intakelijst en geef hierin aan dat het om de brugklastraining gaat. Mail de intakelijst naar contact@sovainjesas.nl

Kosten:
5 X 1 UUR:

€159,-Inschrijven

Inclusief BTW. Prijs is inclusief materiaal; werkboekje.

IN JE SAS in de Middelbare Klas

Heb jij zin om mee te doen met een leuke, zinvolle, actieve training, om jezelf sterker te voelen op de middelbare school? Geef je dan, in overleg met je ouders en/of verzorgers ,op voor deze training!

In groepjes van 3 tot 5 tieners gaan we vijf keer actief aan de slag en delen we samen probleempjes en oplossingen waar je op de middelbare school tegenaan kunt lopen. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:

 • Eigen wensen, persoonlijke leerdoelen
 • Eigen wensen, persoonlijke leerdoelen
 • Mezelf blijven, omgaan met groepsdruk
 • Sterk zijn en sterk blijven, uitgaan van je eigen krach
 • Omgaan met kritiek en nee zeggen
 • Mind-mappen, plannen van huiswerk

Doelgroep:
Leerlingen van klas 1 en 2 van de middelbare school

Wanneer:
Gaat van start bij voldoende aanmeldingen

Trainer:
Marleen Groothuys

Kosten:
5 X 1 UUR:
€159,-Inschrijven

Inclusief BTW. Prijs is inclusief materiaal; werkboekje.
(let op: deze training kan NIET gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar)

E. contact@sovainjesas.nl
IN JE SAS
Plutostraat 1
7622 VR Borne