BA-SAS pedagogisch klimaat

Teamtraining

Trainings informatie

BA-SAS is een preventief programma dat zich richt op de inzet van een veilige school.
BA-SAS is gericht op álle leerlingen, leerkrachten, medewerkers en ouders van de school.
BA-SAS biedt het antwoord van de uitdaging die Passend Onderwijs met zich meebrengt op team-niveau.
In beide gevallen worden de 5 pijlers vanuit SWPBS structureel ingezet met als doel een veilige schoolbreed pedagogisch klimaat. Zowel leerkrachten als leerlingen worden uitgedaagd, om positief gedrag te herkennen en structureel te bekrachtigen. Tevens wordt besproken wat acceptabel en onacceptabel gedrag is en hoe probleemgedrag te voorkomen.
BA-SAS maakt gebruik van de theorie van SWPBS-preventiepiramide en de schijf van 5.

De preventiepiramide 
(zie afbeelding)
Binnen BA-SAS draait men dat om, en richt men zich vooral op preventieve interventies in het groene vlak. BA-SAS geeft de leerkracht inzicht en ondersteuning in zijn leerkracht handelen vanuit het de 5 principes van aanleren gedrag.

 

Inhoud van de tweedaagse:

 • borgen collectieve missie en visie
 • formuleren van drie tot vijf kernwaarden uit de missie en visie door het team
 • concretiseren kernwaarden in gedragsmatrix
 • visualiseren van kernwaarden in de school
 • koppelen leerkrachtcompetenties aan de gedragsverwachtingen
 • visualiseren van gedragsverwachtingen in de school
 • opstellen gedragslessen onder het motto: Goed gedrag kan je leren
 • bespreken en oefenen positief bekrachtigen en belonen
 • inzetten reactieprocedure: voorspelbaar corrigeren
 • besluiten nemen vanuit observaties en registraties
 • borgen en evalueren hetgeen wat goed gaat zodat het goed kan blijven gaan

Kosten op aanvraag:
Contact opnemen

Download hier het overzichtsmatrix voor uitgebreide informatie.

Doelgroep:
Schoolteams primair en voortgezet onderwijs
Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Heleen Oude Lansink en Esther Even.
E. contact@sovainjesas.nl
IN JE SAS
Plutostraat 1
7622 VR Borne