Begeleiding bewerkelijke groep

IN JE SAS met de KLAS

Trainings informatie

Op school zijn een positief pedagogisch klimaat en een goede onderwijsmethode, gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, de belangrijkste elementen om de sociale vaardigheden te leren en te oefenen. Maar wat te doen wanneer deze elementen niet voldoende zijn en ondanks extra aandacht en ondersteuning het problematische gedragspatroon van de leerlingen op school niet doorbroken kan worden. We kennen allemaal de “bewerkelijke groep” de groep die meer van ons vraagt op het gebied van gedragsnormen en waarden.

Een specifieke groepstraining ten gunste van een positief groepsklimaat en het intrainen sociale vaardigheden kan dan een goede oplossing bieden. Het trainen van die vaardigheden voor en met de leerkracht(en) en leerlingen is het meest succesvol wanneer wordt geoefend, daar waar het nodig is voor leerlingen en leerkracht: In en met de KLAS!

Hoe ziet het plan –IN JE SAS met de KLAS- voor de bewerkelijke groep eruit in stappen?

Plan van oplossings-gerichte aanpak:

  • Invullen intakeformulier ‘bewerkelijke’ groep door leerkracht(en) en IB-er (optioneel: afname sociogram)
  • Klassensobservatie door Esther. Analyseren van groepsplan sociaal emotionele ontwikkeling en/of sociogram
  • Bespreken van hulpvragen, wensen en mogelijkheden met leerkracht(en) (en IBer)
  • Opzet en plannen van 10 curatieve groepstrainingen (inclusief ouderavond)
  • Inzet van kindgesprekken, waarbij elke leerling een eigen gedrags-leerdoel kiest
  • Materialen uit de IN JE SAS MET DE KLAS -box worden tijdens de trainingen geïntroduceerd
  • Uitvoering van 10 trainingen o.b.v.  Esther. Leerkracht(en) of IB-er observeert en doet actief mee waar nodig. Tevens inzet op co-teaching
  • Na elke training volgt een nagesprek met de leerkracht betreft transfermogelijkheden in dagelijkse klassensituaties
  • Ouders ontvangen na elke training een ouderbrief over de training. Na de 5e training volgt een interactieve ouderavond
  • Na 10 trainingen: Evaluaties van resultaten en vervolgmogelijkheden met de klas, leerkracht en IB-er en/of directeur

N.B.: Grote groepen worden in deelgroepen begeleid. Een deelgroep kan ook begeleid worden. Bijvoorbeeld als het alleen gaat om een meiden”probleem” zetten we adaptief in op het fenomeen MEIDENVENIJN

Aanvraag gesprek? Dat kan: Voor meer informatie komt Esther kosteloos bij u op school voor een intakegesprek waarbij mogelijkheden en wensen worden besproken. Het intakeformulier wordt vooraf ingevuld, zodat we samen kunnen onderzoeken of de curatieve training IN JE SAS met de KLAS een passende stap voorwaarts kan zijn voor deze (deel) groep.

Kosten op aanvraag:
Contact opnemen

Direct aanmelden / intakeformulier

Doelgroep:
klassen in het primair basisonderwijs
Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Esther in samenwerking met de leerkracht(en)
E. contact@sovainjesas.nl
IN JE SAS
Plutostraat 1
7622 VR Borne