Kinder of Jeugdtherapie / Coaching

Individuele therapie/coaching op maat

Trainings informatie

Kinder-Jeugdtherapie is een kortdurende lichte vorm van oplossingsgerichte psychotherapie voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.

IN JE SAS richt zich met name op de begeleiding in opbouw van meer zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, meer zelfinzicht en zelfreflectie: Het verstevigen van sociale vaardigheden. De korte oplossingsgerichte therapie bestaat meestal uit 5 tot 8 sessies.

Begeleiding voor jong volwassenen/adolescenten vanaf 18 jaar: Op aanvraag.

Elke ouder wil dat zijn kind blij, gelukkig en zorgeloos is, en met zelfbewustzijn en zelfvertrouwen in het leven staat..En welk kind, welke jongere wil dat nou zelf niet? Echter soms voelt een kind zich voor kortere of al langere tijd niet “happy”, onrustig, veilig, tevreden of minder gelukkig. Dat kan door bepaalde omgevingsfactoren, kindkenmerken of een combinatie in bepaalde periodes van het leven naar voren komen. Dan is een juiste ondersteuning een verademing. Ieder kind is uniek en verdient daarom een persoonlijke benadering en behandeling. Vanuit deze zienswijze bieden wij Kinder/Jeugdtherapie op maat.

Tijdens de coachings/ sessies wordt altijd vanuit het kind of de jongere zelf en diens klachten, vragen en wensen gekeken en gewerkt. De Kinder/Jeugdtherapeut observeert, luistert en praat met het kind. Daarnaast sluit de Kinder/Jeugdtherapeut aan bij de leefwereld en beleving van de cliënt en gebruikt verschillende materialen en middelen passend bij leeftijd van de cliënt. Het uitgangspunt is altijd de interne strategie die het kind of de jongere al heeft ontwikkeld bij leren, gedrag en emoties. Bij ontstane problemen blijkt dat de (overlevings) strategie veelal niet werkt. De overlevingsstrategieën vechten -vluchten of bevriezen werken niet meer naar tevredenheid. Dan is het van belang om samen een strategie te vinden die voor het kind of de jongere beter, makkelijker en sneller werkt, zodat het probleem verminderd, wordt opgelost of andere problemen worden voorkomen. Wij leren geen oud gedrag af maar bieden nieuwe alternatieve mogelijkheden en inzichten waardoor het kind/ de jongere meer in zijn/haar eigen kracht zal komen. Ouder(s) worden betrokken tijdens of na de sessies, waarbij, indien wenselijk ondersteunings- of opvoedingstips worden gegeven. De sessies zijn altijd adaptief in afstemming met ouder(s) en kind of de jongere.

 AANMELDEN? Als uw kind ondersteuning nodig heeft bij:

  • sociaal-emotionele problematiek: faalangst, prestatie-angst, negatief zelfbeeld, emotie-regulatie angsten (HONDENANGST), volle en drukke hoofden, problemen bij gevolgen van een echtscheiding, gevolgen van pesten, rouwverwerking, enkelvoudige trauma’s
  • psychosomatische problematiek: buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie (waarbij voorop staat dat een medische oorzaak uitgesloten is)
  • aangeleerde problematische gewoonten: nagelbijten, duimzuigen, haar plukken en/of eten, tandenknarsen, controledwang
  • gedragsproblematiek: woede-aanvallen, liegen, stelen, niet luisteren, antisociaal gedrag
  • ontwikkelingsproblematiek: eetproblemen, slaapproblemen, leerproblemen

NB: Kinder-en Jeugdtherapie is niet werkzaam bij zware psychiatrische problematiek zoals psychoses en persoonlijkheidsstoornissen.

HOE AANMELDEN? 

Na aanmelding via het aanmeldformulier (zie groene balk hiernaast), ontvangt u als ouder een uitnodiging voor een intakegesprek. Wij werken op binnenkomst van de aanmeldformulieren. We streven ernaar om u zo spoedig mogelijk te benaderen. Het intakegesprek is altijd samen met kind/jongere  met gezaghebbende ouder(s)/ verzorger(s). Tijdens het intakegesprek kunnen jullie kennismaken met de therapeut / coach, het aanmeldformulier wordt doorgenomen en natuurlijk is er tijd voor vragen. Tevens zal het het persoonlijke doel voor de sessies besproken worden. Na het intakegesprek kunnen jullie vrijblijvend beslissen om wel of niet te starten met de sessies.

Klik op deze pagina rechts op: Kosten en vergoedingen. U kunt dan ontdekken hoe en wat u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Onderaan de pagina kunt u deze link ook vinden.

Startgesprek:  €65                                 Sessie:  €82

 

 

Kosten:
€82,-Aanmeldformulier ouders

Aanmelding door leerkracht

Intakegesprek 45 minuten

Sessie            45-60 minuten

Doelgroep:
Kinderen en Jeugd
Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Esther Even, Herma de Jong, Heleen Oude Lansink

E. contact@sovainjesas.nl
IN JE SAS
Plutostraat 1
7622 VR Borne