Kindgesprekken & Kindplannen

workshop

Trainings informatie

Werken met kindplannen (bij ons: SAS-plannen) vanuit handelingsgericht werken (HGW) vraagt van leerkrachten dat zij leerlingen serieus nemen en hen stimuleren (meer) verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en werkhouding. In de SAS-plannen wordt de leerling niet met anderen vergeleken, maar met zichzelf: wat weet, kan en begrijp ik nu, wat ik eerst nog niet wist, kon of begreep? Door over het eigen leerproces na te denken, ontdekt de leerling de sterke en zwakke punten in zijn handelen. De norm voor vooruitgang of ontwikkeling is niet een landelijk gemiddelde maar ligt in de leerlingen zelf.

Een gezamenlijke reflectie van leerling en leerkracht is essentieel binnen het kindplan/SAS-plan. Leerling en leerkracht denken na over het leer- en ontwikkelingsproces, de leerling stelt haalbare doelen op en leerling en leerkracht bespreken samen de bereikte resultaten op gedragsniveau, op leerniveau en/of werkhoudingsniveau.

De kindplannen van IN JE SAS zijn gebaseerd op het kindplan van HGW NoĆ«lle Pameijer, in combinatie met de gesprekstechnieken van Kids ‘Skills van Ben Furman. Kids ‘Skills is een gespreksmethodiek met leerlingen die vanuit oplossingsgericht denken en werken is ontwikkeld. Kids ‘Skills reikt een concreet stappenplan aan om samen met de leerling te zoeken naar de mogelijkheden om deze eigen leerdoelen te bereiken. Hierdoor wordt de leerling de eigenaar van zijn eigen doelen en handelingsplan.

Tijdens de cursus:

  • worden de theorie van kindplan/ kindgesprek van HGW en Kids’ Skills aangereikt
  • worden de oplossingsgerichte gesprekstechnieken praktisch geoefend
  • worden verschillende formats aangereikt om het kindplan/ SAS-plan vast te leggen
  • is er aandacht voor de transfer tussen kind- ouders en school

 

Vanuit eigen ervaringen en ervaringen van de leerkrachten willen we met de hen praktisch aan de slag tijdens deze middagen/avonden.

 

Kosten op aanvraag:
Contact opnemen

Cursus oplossingsgerichte gesprekstechnieken kindplannen

Doelgroep:
Schoolteams primair en voortgezet onderwijs
Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Esther Even
E. contact@sovainjesas.nl
IN JE SAS
Plutostraat 1
7622 VR Borne