BA-SAS pedagogisch klimaat

IN JE SAS biedt een 2-daagse scholing schoolbrede aanpak voor leerkrachten: BA-SAS.
BA-SAS een basis voor een krachtig pedagogisch klimaat gericht op passend onderwijs.
Vanuit gezamenlijke visie en missie worden gedragsverwachtingen uitgewerkt voor leerlingen en leerkrachten.
De gedragsverwachtingen worden zichtbaar in alle ruimtes en voor en door alle belanghebbenden uitgevoerd, waardoor een krachtig en veilig basisklimaat ontstaat.
De training wordt gegeven door Heleen Oude Lansink en Esther Even.
Doelgroep is teambreed, voor leerkrachten van groep 1 t/m groep 8 in het primair basisonderwijs.
Download hier  het overzichtsmatrix voor uitgebreide informatie.

E. contact@sovainjesas.nl
IN JE SAS
Plutostraat 1
7622 VR Borne