Kindgesprekken en Kindplannen

Cursus oplossingsgerichte gesprekstechnieken:

HGW kindplannen

Werken met kindplannen vraagt van leraren dat zij leerlingen serieus nemen en hen stimuleren (meer) verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag en werkhouding.  We noemen in de cursus deze kindplannen: SAS-plannen.

In deze gesprekken denken leerling en leerkracht  samen na over het leer- en  ontwikkelingsproces en betreft bereikte resultaten op gedragsniveau of op leer/werkhoudingsniveau. De gezamenlijke reflectie is essentieel. De leerling bepaalt in overleg met de leerkracht wat er in zijn kind-plan komt en verantwoordt zijn keuze. Door over het eigen leerproces na te denken, ontdekt hij de sterke en zwakke punten in zijn handelen. Elke leerling stelt zelf in gesprek met de leerkracht zijn eigen SAS-doel samen.

In de SAS-plannen wordt de leerling niet met anderen vergeleken, maar met zichzelf: wat weet, kan en begrijp ik nu, wat ik eerst nog niet wist, kon of begreep. De norm voor vooruitgang of ontwikkeling is niet een landelijk gemiddelde maar ligt in de leerlingen zelf.

De kracht van eigen oplossingen; oplossingsgericht werken met kinderen:

“Als ik op een probleem focus neemt het probleem toe:
Als ik op een antwoord focus, neemt het antwoord toe.”

De kindplannen van IN JE SAS zijn gebasseerd op het kindplan van HGW Noëlle Pameijer, in combinatie met de gesprekstechnieken vanuit Kids ‘Skills van Ben Furman

“Kids ‘Skills”; is een gespreksmethodiek met leerlingen die vanuit het gedachtengoed van oplossingsgericht denken en werken is ontwikkeld.

Kids ‘Skills reikt een concreet stappenplan aan om samen met de leerling te zoeken naar de mogelijkheden om deze eigen leerdoelen te bereiken. Hierdoor wordt de leerling de eigenaar van zijn/haar eigen doelen en handelingsplan: Deze aanpak past ook in het kader van Handelings Gericht Werken (HGW). Vanuit eigen ervaringen en ervaringen van de deelnemers willen we met de cursisten praktisch aan de slag tijdens deze middagen/avonden.

 

Tijdens de cursus:

-wordt de theorie van kindplan/ kindgesprek van HGW en theorie van oplossingsgericht werken, Kids’skills aangereikt.

-worden de oplossingsgerichte gesprekstechnieken praktisch geoefend.

-worden er verschillende formats aangereikt om het kindplan/ SAS-plan vast te leggen.

-is er aandacht voor de transfer tussen kind- ouders en school.

Aantal bijeenkomsten 3 x 2 uur
Locatie; schoollocatie of Bornsedijk 40 Hengelo
Teaminschrijving of individuele inschrijving mogelijk

E. contact@sovainjesas.nl
IN JE SAS
Plutostraat 1
7622 VR Borne