Sociaal emotionele ontwikkeling

voor kinderen en hun begeleiders

informatie voor

Professionals

IN JE SAS biedt leerkrachten en begeleiders ondersteuning middels opleidingen, cursussen en workshops: Begeleiding van bewerkelijke groepen, leerkracht-coaching, teambijeenkomsten krachtig pedagogisch klimaat (BA-SAS) en workshops. De methode en opleiding IN JE SAS met de KLAS geeft preventief en curatief de oplossing voor positieve groepsvorming. Vragen over pedagogisch klimaat of sociaal emotioneel leren? IN JE SAS denkt met u mee.

informatie voor

ouders / verzorgers

IN JE SAS biedt individuele begeleiding in de vorm van Kinder-en Jeugdtherapie (coaching) voor kinderen en jongeren die zelfbewuster met meer zelfvertrouwen de toekomst in willen gaan. We begeleiden individueel vanuit persoonlijke wensen. De groepstraining ZO IN JE SAS, zet in op trainen van sociale vaardigheden. We leren bestaand gedrag niet af, maar gaan op zoek naar inzichten & talenten, bieden alternatief gedrag aan, waardoor balans en (op) eigen kracht groeit.

IN JE SAS  Plutostraat 1 | 7622 VR  Borne | info@sovainjesas.nl