Esther Even

Esther is sinds 2011 Praktijkeigenaar en Kinder- Jeugdtherapeut en EMDR practitioner bij IN JE SAS. Vanuit IN JE SAS zet ze zich in voor het individuele kind / jongere.
Tevens begeleidt ze leerkrachten en groepen om een positief groepsklimaat te creëren middels de trainingen IN JE SAS met de KLAS. Zij geeft workshops en trainingen voor schoolteams met inzet op een veilig pedagogisch klimaat. Esther is naast haar werk voor IN JE SAS schoolcoach Passend Onderwijs voor een SamenWerkingsVerband voor 120 basisscholen in TwenteNoord.

Esther is Kinder & Jeugdtherapeut, EMDR practitioner, Registertherapeut (PBSK),Gedragsspecialist, Remedial Teacher, Master Special Educational Needs, Ambassador Kids Skills, Trainer Rots & Water, Matrixcoach, Leefstijltrainer en PBS-coach.