Sabine Lubbers

Sabine is gespecialiseerd groepsleerkracht en heeft haar roots in het speciaal basisonderwijs, waar ze ook sociale vaardigheidstrainingen gaf. Nu begeleidt ze leerkrachten en groepen om een positief groepsklimaat te creëren middels de trainingen IN JE SAS met de KLAS. Sabine is naast haar werk voor IN JE SAS onderwijsspecialist in een onderwijsondersteuningsteam, waarbij ze bijdraagt aan het inrichten van een nieuw Steunpunt Passend Onderwijs. Tevens heeft ze ervaring met diverse methodieken zoals Kids’ Skills en Methode B.

Sabine is EDI-enthousiasteling, waarbij ze leerkrachten coacht in het toepassen van EDI-technieken. Een goede EDI-les kan alleen gegeven worden als het klassenmanagement staat als een huis, waarbij het pedagogisch klimaat ondersteunend is. IN JE SAS met de KLAS draagt bij aan dit sterke pedagogische klimaat. Voor vragen of begeleiding op scholen over de koppeling EDI en IN JE SAS met de KLAS kunt u middels het contactformulier ook bij Sabine terecht.