In je Sas is uitstekend in staat om de vraagstelling van een school boven tafel te krijgen en deze te vertalen naar praktische en uitdagende scholing.
Er is uitgebreide kennis op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden en hoe je met elkaar als professionals kunt werken aan een positief (pedagogisch) schoolklimaat.
In de praktijk merk je dit door de “aha-erlebnis bij collega’s, het enthousiasme bij de deelnemers en de concrete plannen die de bijeenkomsten opleveren.”
Een en ander verloopt in een ontspannen en veilige sfeer.

met vriendelijke groet,

Martijn Schrijver

Teamleider onderbouw Vlierstraat PrO