Zo IN JE SAS (groep 5 – 8)

Trainings informatie

De 7 Zo-IN JE SAS- trainingen zijn bedoeld om kinderen op een prettige, en positieve wijze sociale vaardigheden aan  te leren.Dit zodat zij zich sociaal sterker voelen en deze vaardigheden in kunnen zetten in hun dagelijkse leven.

Tijdens de 7 trainingen is veel ruimte voor het inbrengen van eigen ervaringen. Daarnaast staat ervaringsleren centraal: Kinderen leren door te doen. Er wordt veel tijd besteed aan gespreksvormen, spelvormen en rollenspelen.

Zo IN JE SAS is bedoeld voor een groep van maximaal 6 kinderen en wordt begeleid door onze IN JE SAS-trainer Ellen Visschedijk. De begeleiding is persoonlijk en adaptief. Bovendien interactief en speels waardoor het effect van de training groot is.

Vanuit onze ervaringen weten we dat  kinderen de trainingen als verrassend, leuk en gezellig ervaren. In een kleine, veilige groep krijgen de kinderen de kans om te oefenen en meer van zichzelf te laten zien.

De begeleiding is niet gericht  op het afleren, maar op het (aan)leren van nieuw alternatief gedrag. Uw kind oefent met het nieuwe gedrag, met als doel, dat het kind dit geleerde gedrag ook in de dagelijkse situaties gaat toepassen. Ieder kind krijgt een eigen persoonlijk leerdoel n.a.v. eigen hulpvragen.

Aan de orde komen:

  • Kennismaken met anderen
  • Lichaamshouding en lichaamstaal
  • Goed luisteren en spreken (stemgebruik)
  • Het uiten van emoties
  • ‘Nee’ durven zeggen
  • Vragen of je mee mag doen, initiatief nemen
  • Kritiek geven en krijgen (opkomen voor jezelf)
  • Reageren op een afwijzing
  • Omgaan met pest/plaaggedrag, weerbaar worden

 

Het leerdoel loopt als een rode draad door alle trainingen heen. Wanneer uw kind veel positieve (nieuwe) ervaringen krijgt, zal het zelfvertrouwen toenemen.

De training Zo IN JE SAS bestaat uit 7 trainingen van 1 uur en 15 minuten, waarbij interactief wordt gewerkt.

Vaste dag: dinsdagavond     Andere opties mogelijk : dagen en tijden op aanvraag.

Kosten:
€259,-Aanmeldformulier ouders

Aanmelding door leerkracht

Prijs is inclusief materiaal: werkboek, plankje, krachtsteen en complimententasje. Na elke training worden de ouders middels een mail op de hoogte gehouden over het verloop van de training.

Voor de groepstrainingen kan geen vergoeding worden aangevraagd, echter de kosten zijn dan ook lager dan een individuele begeleiding.

Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Ellen Visschedijk
Inclusief:
intakegesprek, oudertraining , eindgesprek en eindverslag
E. contact@sovainjesas.nl
IN JE SAS
Plutostraat 1
7622 VR Borne