ASS in je onderwijspraktijk

Hoe zit dat nou? Inzicht? Herkenning? Aanpak?

Overeenkomsten/verschil? Met praktisch tips voor de leerkracht.

Beelden, geluiden, taal en communicatie.. de hele dag door krijg je op allerlei manieren informatie binnen. Hoe breng je dit samen tot een geheel? Hoe krijgt het betekenis? En wat doe je daar zelf mee?
Bij kinderen met ASS verloopt de informatieverwerking in de hersenen anders. Welke gevolgen heeft dat voor de leerling en wat zie je dan in je groep?
Hoe waardevol is het dat jij als leerkracht weet welke signalen van belang zijn en wat je al preventief kan doen om een leerling met ASS goed te begeleiden, binnen je eigen klas?

Omgevingsfactoren, zoals onderwijs en opvoeding, zijn namelijk van belang voor de wijze waarop de autismespectrum stoornis zich ontwikkelt.

In deze interactieve workshop wordt kennis gecombineerd met praktische adviezen. Je leert meer over ASS en het samengaan met andere stoornissen. Je leert wat er onder de ijsberg zit naast wat je ziet aan gedrag. Ook wordt stil gestaan bij bewezen effectieve manieren in de groep als op individueel niveau.
Daarnaast is er specifiek aandacht voor meisjes met ASS. Waarom? Omdat bewezen is dat meisjes met autisme beter in staat zijn het te verbloemen. Ze lijken sociaal vaardiger en taalvaardiger dan de meeste jongens met autisme. Ze moeten de hele dag topsport leveren en dit leidt vaak tot klachten die ze met regelmaat thuis uiten.

Na deze workshop heb je meer kennis over ASS en de signalen ervan en zal je je bekwamer voelen in je handelen.
Jouw rol en visie als leerkracht is van essentieel belang om deze leerling goed te begeleiden in je groep!

Workshop informatie

Leerkrachten van 1 school kunnen ook kiezen voor het combi- aanbod. (collega 1 komt bij ADHD-workshop, collega 2 komt bij ASS workshop)

Schoolteams, leerkrachten, ondersteuners professionals van basisonderwijs of docenten onderbouw van voortgezet onderwijs

Woensdag 24 april
19:15 uur – 21:00 uur

Plutostraat 1
7622 VR BORNE
Voor scholen/academies: op locatie
1,5 uur

Esther

Marleen

€ 50,- p.p. ex. BTW
€ 85,- i.c.m. workshop ADHD
Voor scholen op aanvraag