BA-SAS pedagogisch klimaat
BA-SAS is een preventief programma dat zich richt op de inzet van een veilig voorspelbaar pedagogisch klimaat op school.
BA-SAS is gericht op álle leerlingen, leerkrachten, medewerkers en ouders van de school.
BA-SAS biedt het antwoord op de uitdaging die werken naar inclusiever onderwijs met zich meebrengt op team-niveau.
Tijdens de bijeenkomsten met het team (2 dagen of 4 dagdelen) worden de 5 pijlers vanuit (SW)PBS structureel ingezet. BA-SAS maakt gebruik van de theorie van SWPBS-preventiepiramide en de schijf van 5.
Binnen BA-SAS draait men dat om, en richt men zich vooral op preventieve interventies in het groene vlak van de preventiedriehoek ( zie plaatje). Zowel leerkrachten als leerlingen worden uitgedaagd, om positief gedrag te herkennen en structureel te bekrachtigen.
.
Met BA-SAS gaan jullie teambreed aan de slag o.b.v. van 1 of 2 trainers
Inhoud:
 • borgen collectieve missie en visie
 • keuze 3 tot 5 pedagogische kernwaarden vanuit de missie visie
 • concretiseren & visualiseren van pedagogische kernwaarden in de school
 • opstellen van schoolbrede gedragsverwachtingen /afspraken in de school (per algemene ruimte)
 • koppelen leerkrachtcompetenties aan de gedragsverwachtingen
 • opstellen gedragslessen onder het motto: Goed gedrag kan je leren
 • bespreken en oefenen positief bekrachtigen en belonen
 • vanuit dialoog: wat vinden wij licht ongewenst en wat is grensoverschrijdend gedrag ?
  1. Eenduidige afspraken consequenties en protocol waar nodig
  2. inzet reactieprocedure: voorspelbaar corrigeren
 • Borgen en evalueren hetgeen wat goed gaat zodat het goed kan blijven gaan

De stuurgroep BA-SAS zal worden samengesteld uit teamleden van de verschillende bouwen of units.
Deze stuurgroep bereidt samen met de trainer de bijeenkomsten voor.

Trainingsinformatie

Schoolteams primair en voortgezet onderwijs

In overleg met de schooldirectie

Op locatie
2 dagen (4 dagdelen)
4 vergaderingen groot (stuurgroep en trainer)
4 vergaderingen kleing (stuurgroep)

Esther

op aanvraag