Begeleiding bewerkelijke groep

10 trainingen met de klas en de leerkracht
Groep 5 t/m 8 = IN JE SAS met de KLAS
Groep 3 en 4 = IN JE SAS met ZUS &SAS
Extra optie: IN JE SAS naar de BRUGKLAS voor groep 8

Op school zijn een positief pedagogisch klimaat en een goede onderwijsmethode, gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen de belangrijkste elementen om de sociale vaardigheden te leren en te oefenen. En natuurlijk ben jij daar als leerkracht o, zo belangrijk in.

Maar wat te doen wanneer deze elementen niet voldoende zijn? En ondanks al jouw of jullie inzet, extra aandacht en ondersteuning negatieve gedragspatroon van (een aantal) leerlingen in de groep niet doorbroken kunnen worden. Of wat als de positieve verbinding onderling onvoldoende op gang komt. En het blijft maar “stormen” in de groep waardoor de onrust blijft bestaan.

We kennen allemaal de benaming “bewerkelijke groepen”. De groepen die meer van ons vragen op het gebied van gedragsnormen en waarden. En waarbij we meer hebben in te zetten als het om groepsvorming gaat.

 

IN JE SAS biedt een specifieke groepstraining ten gunste van een positief groepsklimaat: IN JE SAS met de KLAS

Onder begeleiding van een van onze gecertificeerde IN JE SAS met de KLAS trainers gaan we samen met leerlingen en leerkrachten aan de slag in 10 trainingen. Dit om hernieuwd te verbinden waarbij ieders rol er mag zijn in positieve zin. Want iedereen hoort erbij! En in ieder schuilt een positieve leider. Leerlingen die vast in hun rol lijken te zitten (rolklem) krijgen de kans om hier uit te komen. Vanuit vele interactieve oefeningen (en interventies waar nodig) gaan we samen opnieuw bouwen. Daarbij gaan we uit van de “wetten” die voor elke groep gelden:

 • Iedere groep, elke leerling wil gelukkig zijn
 • Er is een duidelijk kader (leerkracht is de leider)
 • Iedereen hoort erbij (ieder is even belangrijk)
 • Iedereen heeft zijn eigen plek (ieder mag zichzelf zijn, aandacht voor overlevingsstrategieën)
 • Er is balans in geven en nemen soms is het geven, soms is het nemen)
 • Iedereen draagt zijn eigen lot (ieder heeft zijn eigen probleempjes of zorgen)

Hoe beter wij elkaar kennen, hoe beter we elkaar begrijpen en elkaar kunnen ondersteunen. Samen in gesprek, systemisch aan de slag en het hernieuwd intrainen van sociale vaardigheden zal een boost geven in positieve groepsvorming. Het gesprek, het trainen van die vaardigheden voor en met de leerkracht(en) en leerlingen is het meest succesvol wanneer wordt geoefend, daar waar het nodig is voor leerlingen en leerkracht: In en met de KLAS! Dat doen we oplossingsgericht want alles wat je aandacht geeft groeit.

We bieden de bewerkelijke groep begeleiding aan voor:
Groep 5 t/m 8 = IN JE SAS met de KLAS inclusief box met materialen en 4 posters
Groep 3 en 4 = IN JE SAS met ZUS en SAS inclusief box met materialen en 4 posters
Groep 8 (na de voorjaarsvakantie)
IN JE SAS naar de BRUGKLAS ter voorbereiding gericht op de overstap naar het voortgezet onderwijs

Hoe ziet het plan -IN JE SAS met de KLAS- voor de bewerkelijke groep eruit in stappen?

Plan van oplossings-gerichte aanpak:

 1. Leerkracht(en) en IB-er vullen het intakeformulier ‘bewerkelijke’ groep in.
  • Analyses van groepsplan sociaal emotionele ontwikkeling en/of sociogram worden gedeeld
 2. Intakegesprek met trainer betreft hulpvragen, wensen en mogelijkheden.
  • Samen met leerkracht(en) en IB-er/directie
  • Grote groepen kunnen worden begeleid in deelgroepen
  • Een deelgroep kan ook worden begeleid. Bijvoorbeeld als het alleen gaat om een meidenprobleem zetten we adaptief in op het fenomeen MEIDENVENIJN
 3. Opzet en planning van 10 curatieve groepstrainingen (inclusief ouderavond).
  • Materialen box wordt geïntroduceerd. Materialen worden tijdens de IN JE SAS MET DE KLAS trainingen ingebracht. Inclusief 30 werkboekjes voor de leerlingen.
   Voor groep 5 t/m 8= box met materialen IN JE SAS met de KLAS
   Voor groep 3 en 4=box met materialen IN JE SAS met ZUS & SAS
  • Alvorens de start van de trainingen kan er gekozen worden voor een groepsopstelling waarbij elke leerling zijn of haar eigen positie mag laten zien.
 4. Uitvoering van 10 trainingen o.b.v. gecertificeerde trainer. Leerkracht(en) of IB-er observeert en doet actief mee waar nodig. Tevens inzet op co-teaching.
  • Na elke training volgt een nagesprek met de leerkracht betreft transfermogelijkheden in dagelijkse klassensituaties.
  • Leerkracht ontvangt een reader met tips en opdrachtjes: IN JE SAS voor de KLAS
  • Ouders ontvangen na elke training een ouderbrief over de training
  • Inzet van kind-gesprekken, waarbij elke leerling een eigen gedrags-leerdoel kiest( groep 5 t/m 8)
  • Na de 5e training volgt een interactieve ouderavond
  • Training 10 = presentatie voor ouders
 5. Na 10 trainingen:
  • Evaluatie resultaten en vervolgmogelijkheden met leerkracht en IB-er en/of directeur

Wanneer de school enthousiast is over de begeleiding vanuit het pakket IN JE SAS met de KLAS kan de leerkracht in 2 cursusdagen zelf trainer worden IN JE SAS met de KLAS.
In de toekomst kan hij /zij zelfstandig IN JE SAS met de KLAS voor 1 of meerdere groepen inzetten (of als methode schoolbreed)
Zie methode IN JE SAS met de KLAS en trainer IN JE SAS met de KLAS.

Vrijblijvend gesprek? Stuur een mailtje en/of wij komen kosteloos bij u op school voor een gesprek waarbij mogelijkheden en wensen worden besproken. Het intakeformulier wordt vooraf ingevuld, zodat we samen kunnen onderzoeken of de curatieve training IN JE SAS met de KLAS een passende stap voorwaarts kan zijn voor deze (deel) groep.

 

Trainingsinformatie

Groepen in het primair basisonderwijs of eerste jaar voortgezet onderwijs

In overleg

Op locatie
10 trainingen van 1 uur

Esther

Ellen en Marije

Sabine

Petra

Tess

Karin

Marianne

Op aanvraag
Intakegesprek
Materialen-box, werkboekjes en posters
Ouderavond
Leerkrachtcoaching
Evaluatiegesprek