Coaching voor jou, de leerkracht

Voor wie?
Er wordt steeds meer van jou als leerkracht gevraagd in onderwijsland. Zowel didactisch als pedagogisch moet je sterk in je schoenen staan. De behoeftes van de individuele leerlingen en de aansturing van de groep als geheel vragen steeds meer van jouw professionele houding. Daarnaast wil je die betrokken ontspannen leerkracht zijn, die zichzelf kan zijn in contact met leerlingen, ouders en collega’s. Soms gaat het e.e.a. toch knellen of voel je een disbalans.
Ben je een startende leerkracht of merk je dat jouw werkplezier ondanks al jouw inspanningen niet meer altijd toereikend is? Wil je jouw vak (weer) met meer plezier, passie en zelfvertrouwen uitoefenen?
Plan dan een kennismakingsgesprek of stuur een mailtje. We kijken samen naar jouw wensen en mogelijke hulpvragen. Je werkt tijdens de gesprekken vanuit een persoonlijk doel. In overleg bekijken we dan hoeveel sessies nodig zijn (gemiddeld 5 sessies). We gaan dan samen stap voor stap, praktisch, oplossingsgericht en met plezier aan de slag.

Wanneer?

 • Als je met meer plezier, rust, zelfvertrouwen en ontspanning die leerkracht kan zijn, die jij zo graag wilt zijn voor leerlingen én voor jezelf
 • Als je het beste van jezelf wilt geven maar ook energie wilt over houden
 • Als je eigen regisseur wilt zijn en blijven voor de klas, en in contact met ouders en collega’s
 • Als je wilt inzetten op een coachende houding en zo jouw groep wilt aansturen
 • Als je de leerlingen meer eigenaarschap wilt bieden
 • Als je vanuit heldere stappenplannen en gedragsverwachtingen jouw groep wilt aansturen.
 • Als je de individuele leerling die jou zo trigger professioneel kan begeleiden
 • Als je wilt weten waar jouw kwaliteiten en valkuilen liggen
 • Als je jezelf meer rustmomenten gunt (zonder schuldgevoel)te midden van je volle dag.
 • Als je vaker voor jezelf weet te kiezen en je je grenzen beter kan aangeven
 • Als je bewust wilt werken aan een positieve mindset voor jezelf en de leerlingen
 • Als je een boost wilt in een veilig en voorspelbaar groepsklimaat zodat leerlingen zich gehoord voelen en ze jou gaan herinneren als die fijne sterke leerkracht

Trainingsinformatie

Startende leerkracht

Op aanvraag

Op locatie
In overleg

Esther

€ 95,- per uur incl. BTW