Hoogbegaafdheid

Help, mijn jonge kind heeft kenmerken van hoogbegaafdheid

“Dat is makkelijk dat jouw kind hoogbegaafd is. Daar heb je geluk mee, dan kan die goed leren en gaat het allemaal vanzelf”.

Dit is iets wat ouders van kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid nog weleens krijgen te horen. Echter zijn er weinig ouders die een gat in de lucht springen wanneer hun kind hoogbegaafd blijkt te zijn.

Het opvoeden van kinderen met kenmerken hoogbegaafdheid kan de ouders veel zorgen en uitdagingen geven. Bijvoorbeeld worstelen met het ontdekken dat hun kind zich anders lijkt te ontwikkelen. Daarnaast zien we veel ouders bagatelliseren als er opgemerkt wordt dat de ontwikkeling op één of meerdere vlakken ver voorloopt. Maken ze zich zorgen wanneer er wordt opgemerkt dat hun kind bijv. geen tot weinig aansluiting heeft, zich aan lijkt te passen op de opvang of op school, onvoldoende wordt gezien, erkend en uitgedaagd, ander gedrag vertoond als uitlaatklep, enz.

Naast bovenstaande zorgen en de kritische opmerkingen uit de omgeving vraagt het opvoeden van kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid vaak ook veel van ouders. Dit komt onder andere door het grote rechtvaardigheidsgevoel, de grote behoefte aan autonomie en de intensiteit van het kind.

In drie bijeenkomsten zullen we stil staan bij de thema’s en is er ruimte om ervaringen te delen met andere ouders.

  • Thema 1e avond: Kenmerken op de ontwikkelingsgebieden en m.b.t. de zijnskenmerken
  • Thema 2e avond: Omgaan met de zijnskenmerken en intensiteit
  • Thema 3e avond: Het begeleiden van je kind in het anders zijn en omgaan met de omgeving (naasten, opvang, school, sport).

Trainingsinformatie

Ouders van jonge kinderen (2-7 jaar)

Maandag 18 november
Dinsdag 10 december
Woensdag 15 januari
van 19.30-21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur

3 bijeenkomsten
1,5 uur per bijeenkomst

Femke is specialist hoogbegaafdheid,
coacht en geeft trainingen op dit gebied.

Femke

€ 75,- pp
€ 135,- per ouderpaar