Ik leer leren

Training IK LEER LEREN  VOL=VOL

Bij veel kinderen of jongeren gaat het leren niet altijd vanzelf. Effectief en doelgericht huiswerk maken, op de juiste manier leren -leren en een goede planning maken, blijkt voor vele jongeren een terugkerend aandachtspunt. Dit geeft soms de nodige stress en spanning bij het kind of de jongere zelf. Maar vaak ook tussen ouder en kind.

Veel gestelde vragen van de jongere zelf of ouders zijn:

  • Hoe leer ik, of mijn kind of puber om zelfstandig te leren?
  • Hoe kan ik, hij of zij effectiever leren?
  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik minder in conflict kom met mijn ouder(s) , zoon of dochter als het om huiswerk maken en leren gaat?
  • Hoe motiveer ik mijzelf of krijgt of blijft mijn kind zelf plezier houden in het leren?
  • Welke leerstrategie past bij mij of bij mijn zoon/dochter?

Vanuit deze vragen en behoeftes bieden we vanuit IN JE SAS 5 interactieve bijeenkomsten: IK LEER LEREN.

De training is geschikt voor leerlingen vanaf groep 8 ter voorbereiding op de middelbare school en voor brugklassers waarbij het leren nog niet zo vanzelf gaat. En voor pubers/ jongeren in het voortgezet/middelbaar onderwijs die op een of andere manier vastlopen als het gaat om leren, plannen en huiswerk maken.

Onder de bezielende leiding van de gecertificeerde -IK LEER LEREN- trainers Marije Imhof en/of Ellen ter Braak, wordt uw zoon of dochter ondersteunt om zichzelf aan te kunnen sturen en meer motivatie en inzicht te creëren in LEREN LEREN. Deze investering zal van betekenis zijn voor uw zoon of dochter om met name op de middelbare school makkelijker en doelgerichter de schoolse taken uit te kunnen oefenen. Tijdens de 5 bijeenkomsten ontdekt hij of zij alles over de eigen manier van leren, plannen, concentreren, organiseren, en indien passend, het overwinnen van (faal of prestatie) angst bij testen en toetsen. De training biedt slimme handvatten voor makkelijker en efficiënter leren.

De IK LEER LEREN trainingen worden gegeven in groepjes van 3 tot 6 kinderen/jongeren en bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur. Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema en kent een vaste structuur waarin rust en activiteiten elkaar afwisselen. Op een constructieve manier, in contact met anderen, je persoonlijke leerstrategie ontdekken. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een eigen leerplan met helpende acties. Zo wordt leren niet alleen gemakkelijker maar ook leuker.

Trainingsinformatie

Leerlingen vanaf groep 8 (11 jaar-t/m 20 jaar). Zeer geschikt voor brugklassers en middelbare scholieren

Op aanvraag

5 bijeenkomsten
1,5 uur per bijeenkomst

Ellen en Marije

€ 249,-
Werkboek

Zorgverzekeraars vergoeden helaas geen deelname aan groepstrainingen