Trainer IN JE SAS met de KLAS

Al veel leerkrachten en teams hebben vanaf 2016 tot heden deze 2-daagse cursus met veel plezier en voldoening volbracht.

 

De 2-daagse cursus is interactief, praktisch en mede gericht op je groei in professioneel handelen als coachende leerkracht.

Tijdens de interactieve dagen leer je als deelnemer zelfstandig de trainingen van IN JE SAS met de KLAS uit te voeren. Je doorleeft de trainingen, zodat je ze in de toekomst zelfstandig kan geven op jouw school. Je zal bewust bekwaam de trainingen kunnen uitvoeren t.g.v. het verstevigen van een positief groepsklimaat en de groei van de sociale vaardigheden. Zowel op curatief en preventief niveau.
Je zal met meer bewustzijn van je eigen pedagogische competenties en met een complete praktische handleiding (digitaal en optioneel per map )naar huis gaan. Je maakt kennis met alle bijbehorende materialen van de materialenbox.

Korte inhoud van de 10 curatieve en 20 preventieve trainingen,
De leerkracht start samen met de leerlingen met de keuze van 3 positieve pedagogisch klassen-doelen.

Deze drie gekozen SAS-doelen zullen de rode draad zijn van de trainingen met de klas.
Elke leerling wordt tijdens de trainingen gestimuleerd in de opbouw van zelfvertrouwen, zelfverantwoordelijkheid, eigenaarschap en zelfreflectie.
De leerkracht of begeleider daagt leerlingen uit in eigen wensen, mening en ideeën, waarbij er- en herkennen van eigen kwaliteiten en die van klasgenoten van belang is.

Zowel leerkracht als leerling leren bewust positief gedrag herkennen en structureel te bekrachtigen.
Wanneer de veiligheid in de klas is geborgd, kiest elke leerling een persoonlijk gedragsdoel (SAS-doel) en krijgt verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces.

Leerlingen worden uitgedaagd vanuit innerlijke motivatie in een kind-gesprek en in interactie met klasgenoten. In het werkboekje is het eigen kindplan ook te vinden.
Natuurlijk is er ook aandacht voor de opbouw van IK-sterkte en is er aandacht voor het opkomen voor jezelf.
Er is aandacht voor ouderbetrokkenheid middels ouderbrieven en een ouderavond.

IN JE SAS met de KLAS: Een antwoord op de uitdaging die Inclusiever Onderwijs met zich meebrengt!

N.B. Deze training is ook geschikt als incompany training. In combinatie met de cursus IN JE SAS met ZUS en SAS en IN JE SAS met de KLEUTERKLAS kan een schoolteam schoolbreed getraind worden. Zo kan het team schoolbreed met de methode IN JE SAS met de KLAS aan de slag. De methode is dus in te zetten als methode sociaal emotionele ontwikkeling. De cursusdagen/dagdelen zijn in overleg te plannen.

Trainingsinformatie

IN JE SAS met de KLAS, een antwoord op de uitdaging die Inclusiever Onderwijs met zich meebrengt.

Voor leerkrachten/begeleiders van groep 5 t/m 8

Donderdag 21 en vrijdag 22 maart 2024 

Donderdag 13 en vrijdag 14 juni 2024 

Plutostraat 1
7622 VR BORNE
2 dagen

Esther

€ 550,- ex. BTW
Lunch
Online licentie
Materialenbox € 325,- ex. BTW
Handleiding in stevige map op papier € 95,- ex. BTW