Trainer IN JE SAS met de KLAS

Al veel leerkrachten en teams hebben vanaf 2016 tot heden deze 2-daagse cursus met veel plezier en voldoening volbracht.

 

 

Zoals bekend, moeten leerkrachten steeds meer aandacht geven aan het sociaal emotioneel leren. Het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen vraagt professioneel handelen, zodat leerlingen sociaal emotioneel als didactisch te kunnen groeien.

 • Ben je op zoek naar een aanpak, een pakket met trainingen, een methode die ECHT werkt, waarbij leerlingen worden uitgedaagd in zelfbewustzijn, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid?
 • Zoek je de oplossing, hoe je leerlingen op een speelse manier kan begeleiden in hun sociaal emotionele groei en verbinding met elkaar
 • Wil je preventief inzetten op een positief groepsklimaat?
 • Wil je als regisseur van jouw groep meer ontspanning en plezier gaan ervaren?
 • Ben je nieuwsgierig hoe je je rol kan vergroten als positieve coachende leerkracht

De cursus IN JE SAS met de KLAS van 4 middagen is interactief, praktisch en mede gericht op je groei in professioneel handelen als coachende leerkracht.

Tijdens de interactieve middagen leer je als deelnemer zelfstandig de trainingen van IN JE SAS met de KLAS uit te voeren. Je doorleeft de trainingen, zodat je ze in de toekomst zelfstandig kan geven op jouw school. Je zal bewust bekwaam de trainingen kunnen uitvoeren t.g.v. het verstevigen van een positief groepsklimaat en de groei van de sociale vaardigheden. Zowel op curatief en preventief niveau. Je zal met meer bewustzijn van je eigen pedagogische competenties en met een complete praktische handleiding (digitaal en/of optioneel per map )naar huis gaan. Je maakt kennis met alle bijbehorende materialen van de materialenbox.

Korte inhoud van de 10 curatieve en 20 preventieve trainingen,
De leerkracht start samen met de leerlingen met de keuze van 3 positieve pedagogisch klassen-doelen.

 • De groep, dat zijn wij
 • Kwaliteiten en Talenten ( kwaliteitenspel)
 • Praten en luisteren
 • Complimenten geven en ontvangen
 • Mijn eigen gedragsdoel
 • Mijn krachten, inzet krachtsteen
 • Last hebben van een ander in de klas, opkomen voor jezelf
 • Last hebben van een ander buiten de klas, opkomen voor jezelf
 • Gepest , wat doet de rest?
 • Afsluiter van persoonlijke gedragsdoelen ( plankje door midden slaan) de groep dat zijn wij

Elke leerling wordt tijdens de trainingen gestimuleerd in de opbouw van zelfvertrouwen, zelfverantwoordelijkheid, eigenaarschap en zelfreflectie .De leerkracht of begeleider daagt leerlingen uit in eigen wensen, mening en ideeën, waarbij er- en herkennen van eigen kwaliteiten en die van klasgenoten van belang is.

KnuffelsZowel leerkracht als leerling leren bewust positief gedrag herkennen en structureel te bekrachtigen.
De 3 handpoppen van de leeuw (vechten), de schildpad (vluchten of bevriezen) en de pauw (aanpak gedrag) worden als metafoor ingezet om overlevingsstrategieën te herkennen , waarbij ingezet wordt op alternatief positief gedrag.
Wanneer de veiligheid in de klas is geborgd, kiest elke leerling een persoonlijk gedragsdoel (SAS-doel) en krijgt verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces. Concrete tips van een goed kindgesprek met passend kindplan vind je in de handleiding bij training 5.
Elke leerling schrijft het gedragsdoel op een plankje en het plankje wordt centraal in de klas geplaatst. Leerlingen werken met supporters of maatjes zodat leerlingen elkaar kunnen ondersteunen vanuit het persoonlijke gedragsdoel.

Leerlingen worden zo uitgedaagd vanuit innerlijke motivatie in een kind-gesprek en in interactie met klasgenoten. In het bijpassende werkboekje is het eigen kindplan ook te vinden.
En niet te vergeten ; er is aandacht voor ouderbetrokkenheid middels de optie ouderbrieven en/of een ouderavond.

Helpende heldIk wil, ik durf en ik kanSAS Box

IN JE SAS met de KLAS: Een antwoord op de uitdaging die Inclusiever Onderwijs met zich meebrengt! N.B. Deze trainingen is ook geschikt als incompany training. In combinatie met de cursus IN JE SAS met ZUS en SAS en IN JE SAS met de KLEUTERKLAS kan een schoolteam schoolbreed getraind worden. Zo kan het team schoolbreed met de methode IN JE SAS met de KLAS aan de slag. De methode is dus in te zetten als methode sociaal emotionele ontwikkeling. De cursusdagen/dagdelen zijn in overleg te plannen.

Trainingsinformatie

IN JE SAS met de KLAS, een antwoord op de uitdaging die Inclusiever Onderwijs met zich meebrengt.

Voor leerkrachten/begeleiders van groep 5 t/m 8

Donderdag 19 en vrijdag 20 september 2024
of
Donderdag 15 en vrijdag 16 mei 2025
van 9.00 tot 17.00 uur

Plutostraat 1
7622 VR BORNE
2 dagen

Esther

€ 550,- ex. BTW
Lunch
Online licentie
Materialenbox € 350,- ex. BTW
Handleiding in stevige map op papier € 95,- ex. BTW