Incompany teamtraining
methode IN JE SAS met de KLAS

De methode IN JE SAS met de KLAS is een concreet antwoord op inclusiever onderwijs!

Als school of als team zijn jullie elke dag bezig om in te zetten op een veilig pedagogisch klimaat.
Dat doen jullie vanuit jullie schoolvisie en missie, met de vaak daaraan gekoppelde kernwaarden.
Maar hoe zetten jullie de kernwaarden om naar concrete gedragsverwachtingen waarbij leerlingen zich bewust zijn van hun eigen mogelijkheden? Hoe bieden en leren jullie de leerlingen dit aan?
Zoals bekend, moeten leerkrachten steeds meer aandacht geven aan het sociaal emotioneel leren. Het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen vraagt professioneel handelen zodat leerlingen sociaal emotioneel als didactisch te kunnen groeien.

 • Zijn jullie niet tevreden over de huidige methode die jullie hanteren betreft sociaal emotioneel leren?
 • Of zijn jullie op zoek naar een schoolbrede methode die ECHT werkt waarbij leerlingen worden uitgedaagd in zelfbewustzijn, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid?
 • Zoeken jullie een methode waarbij leerlingen op een speelse manier ontdekkend leren, dat zij zowel persoonlijk als met hun groepsgenoten kunnen groeien?
 • Willen jullie preventiever inzetten op een positief school- en groepsklimaat?

De INCOMPANY teamtraining schoolbrede methode IN JE SAS MET DE KLAS zet in op IK-sterkte van alle leerlingen en de bijbehorende executieve functies. En op het verstevigen van een veilig voorspelbaar groepsklimaat, waarin ieder kind zichzelf kan en mag zijn.

Tijdens de bijeenkomsten leer je samen met collega’s om minder sturend en meer coachend te kunnen handelen, waardoor leerlingen en de groep in een positieve beweging komen.
Tijdens de bijeenkomsten doorleef je zelf de trainingen (lessen) die je meteen in de praktijk kan inzetten.
Dit vanuit de tweede schijf van de schijf van 5: Het aanleren van sociaal vaardig gedrag.
Vanuit enthousiaste ervaringen van schoolteams die deze INCOMPANY training gevolgd hebben, blijkt dat de bijeenkomsten enorm teambuildend zijn.

Er ontstaan nieuwe verbindingen en ieders kwaliteit en valkuil in het sociaal emotioneel begeleiden komt aan bod. Waardoor bewust bekwaam handelen groeit.

De trainingen vanuit de methode IN JE SAS met de KLAS zijn zo opgesteld dat ze ook curatief ingezet kunnen worden,
wanneer het groepsklimaat als onveilig of onprettig wordt ervaren door leerkracht en/of leerlingen.
Het gaat dan om het herstellen van een positief groepsklimaat. De verkorte of eigen gekozen thema’s kunnen worden ingezet als we spreken van een “bewerkelijke groep”. Te denken aan:

 1. Een groep ‘los zand, onsamenhangend’
 2. Een groep bestaande uit subgroepen met een eigen groepsproces.
 3. Een groep waarin negatieve informele leiders blijven bestaan.</br>

Optioneel:

 • Cursusdag IN JE SAS met de KLEUTERKLAS te volgen voor de kleuterleerkrachten
  Deze training wordt gegeven door Lianne Jongsma www.dekleuterspecialist.nl
 • Cursusmiddag IN JE SAS naar de BRUGKLAS te volgen voor leerkrachten van groep 8

 

Trainingsinformatie

De Methode IN JE SAS MET DE KLAS gaat uit van het principe: ‘Goed gedrag kun je leren’. Daarnaast is het uitgangspunt dat zowel leerkrachten als leerlingen het meeste kunnen leren, wanneer zij zich gelukkig voelen, zichzelf kunnen en durven te zijn in en met de klas.

Leerkrachten, onderwijsassistenten, ondersteuners en IB-ers in het basisonderwijs

In overleg

Op locatie
4 tot 5 dagdelen

Esther

Op aanvraag
Inlogcode voor digitale handleiding
- IN JE SAS met ZUS en SAS
- IN JE SAS MET DE KLAS
Box met materialen t.w.v. € 325,- ex. BTW
Handleiding in een mooie stevige map op papier € 95,- ex. BTW