Individuele Kinder- of Jeugdtherapie / Coaching op maat

Kinder- of Jeugdtherapie is een kortdurende lichte vorm van oplossingsgerichte psychotherapie voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.

Elke ouder wil dat zijn zoon of dochter blij, gelukkig en zorgeloos is. En met zelfbewustzijn en zelfvertrouwen in het leven staat.
En welk kind of welke jongere wil dat nou zelf niet? Echter soms voelt een kind of jongere zich voor kortere of al langere tijd niet “happy”, onrustig, onveilig, ontevreden, verward of minder gelukkig. Persoonskenmerken (veranderende) omgevingsfactoren, de schoolsituatie en beleving, veranderende -vriendschappen, de thuissituatie of een combinatie hiervan spelen dan veelal een rol. Daarnaast kunnen in bepaalde periodes zorgen of problemen meer zichtbaar en voelbaar naar voren komen. Als ouder kunt u dit zien als een signaal van uw zoon of dochter (een vraag om hulp). Individuele hulp kan dan voor uw zoon of dochter, evenals voor u als ouder(s) ondersteunend en een verademing zijn.

Vanuit bovenstaande zienswijze bieden de Kinder/Jeugdtherapeuten van IN JE SAS kortdurende therapie of coaching op maat. Erkenning voor het probleem en aan de slag vanuit nieuwe inzichten. De Kinder en Jeugdtherapeuten of coaches bij IN JE SAS, begeleiden individueel op maat. Ieder kind/mens is uniek en verdient daarom een persoonlijke benadering en behandeling.

We zetten tijdens de sessies mede in, in de opbouw van meer zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, zelfinzicht en zelfreflectie: En waar nodig , het verstevigen van sociale vaardigheden.

Tijdens de coachings/ sessies wordt altijd vanuit het kind of de jongere zelf en diens klachten, vragen en wensen gekeken. De Kinder/Jeugdtherapeut observeert, luistert en praat met het kind of de jongere. Daarnaast sluiten we aan bij de leefwereld en beleving van de cliënt en gebruiken we verschillende materialen en middelen passend bij leeftijd en interesse. Het uitgangspunt is altijd de interne strategie die het kind of de jongere al heeft ontwikkeld bij leren, gedrag en emoties. Bij ontstane problemen blijkt dat de (overlevings) strategie geen voldoening geeft. De overlevingsstrategieën vechten , vluchten of bevriezen werken dan veelal niet meer naar tevredenheid. Wij leren geen oud gedrag af, maar bieden nieuwe alternatieve mogelijkheden vanuit inzichten waardoor het kind/ de jongere meer in zijn/haar eigen kracht zal komen.
Ouder(s) worden betrokken tijdens of na de sessies, waarbij, indien wenselijk ondersteunings- of opvoedingstips worden gegeven. De sessies zijn altijd adaptief in afstemming met ouder(s) en kind of de jongere. (gemiddeld 5-8 sessies).

Aanmelden kan bij:

 • sociaal-emotionele problematiek:
  faalangst -prestatie-angst-negatief zelfbeeld -emotie-regulatie angsten- vol & druk hoofd -problemen met of gevolgen van een echtscheiding -pestproblemen-meidenvenijn -rouwverwerking- of enkelvoudige trauma’s (een nare indrukwekkende gebeurtenis in het leven van uw zoon of dochter)
  Indien nodig blijkt
 • psychosomatische problematiek:
  buikpijn-hoofdpijn-hyperventilatie (waarbij voorop staat dat een medische oorzaak uitgesloten is)
 • aangeleerde problematische gewoonten:
  nagelbijten- duimzuigen -haar plukken en/of eten-tandenknarsen-controle of dwanghandelingen
 • gedragsproblematiek:
  woedeaanvallen -liegen- dwanggedachte -stelen -niet luisteren – antisociaal gedrag
 • ontwikkelingsproblematiek:
  eetproblemen-slaapproblemen-leerproblemen -puberteidsproblemen-identiteitsproblemen
 • gezinsproblematiek
  disbalans in een gezin vanuit 1 of meerdere bovenstaande redenen waar uw zoon /dochter onder lijdt

NB: Kinder-en Jeugdtherapie is niet werkzaam bij zware psychiatrische problematiek zoals psychoses en persoonlijkheidsstoornissen.

Aanvullende EMDR sessies:

Wanneer tijdens de sessies blijkt dat een nare herinnering of gebeurtenis negatief blijft terugkomen, en de persoonlijke groei van uw zoon of dochter daarmee belemmerd wordt, kunnen wij in overleg EMDR sessies aanbieden. Klik hier voor meer info over de EMDR sessies

Aanmelden

Na aanmelding via het aanmeldformulier ontvangt u als ouder een uitnodiging voor een intakegesprek. Wij werken op binnenkomst van de aanmeldformulieren. We streven ernaar om u zo spoedig mogelijk te benaderen telefonisch of per mail. U wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit gesprek is altijd samen met kind/jongere en de gezaghebbende ouder(s)/ verzorger(s).
Tijdens het intakegesprek maken jullie kennis met de coach/therapeut. Het door jullie ingevulde aanmeldformulier wordt doorgenomen en natuurlijk is er tijd voor vragen. Tevens zal het persoonlijke doel voor de sessies besproken worden.
Na het intakegesprek kunnen jullie vrijblijvend beslissen om wel of niet te starten met de sessies. Zo ja, dan kunnen na het intakegesprek de eerste sessies gepland worden.

Trainingsinformatie

Kinderen en Jeugd

In overleg

Intakegesprek: 45 minuten
Sessie: 45-60 minuten (gemiddeld 4-8 sessies)

Herma

Tess

Marieke

Heleen

Esther

Intakegesprek € 65,-
Per sessie € 82,-

Individuele Kinder en Jeugdtherapie wordt veelal ( gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekraar.
In uw polis kunt u onder het kopje complementaire of alternatieve zorg mogelijk al iets vinden betreft uw vergoeding.

Tip : Neem contact op met uw zorgverzekeraar en geef onze juiste AGB codes door.

Klik hier voor een overzicht van de kosten en vergoedingen