Kindgesprekken & Kindplannen

Wat ligt er onder het gedrag van mijn leerling?
Wat maakt het dat hij of zij stagneert of niet tot het juiste handelen komt om te kunnen groeien?
Hoe kan ik mijn leerling beter begrijpen? Wat ligt er onder de waterlinie,onder de ijsberg, dus onder het gedrag?
De inzet van een goed Kind-gesprek met bijbehorend Kind-plan (SAS-plan) vanuit handelingsgericht werken (HGW), vraagt van leerkrachten dat zij leerlingen oplossingsgericht kunnen bevragen, en hen stimuleren (meer) verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en werkhouding.
Tijdens een krachtig kind-gesprek zal de leerling zich niet met anderen vergelijken, maar met zichzelf:
Wat weet, kan en begrijp ik nu, wat ik eerst nog niet wist, kon of begreep? Door over het eigen gedrag, gevoel en leerproces na te denken, krijgt zowel de leerling als leerkracht meer inzicht in gedachtes, gevoelens van de leerling om zo samen voorwaartse stappen te kunnen maken. De norm voor vooruitgang of ontwikkeling is niet een landelijk gemiddelde maar ligt in de leerlingen zelf. En de leerling stelt haalbare doelen vanuit eigen motivatie en eigenaarschap.
Tijdens deze workshop krijg je concrete tips en tules hoe je een goed kind-gesprek kan plannen en uitvoeren. Je gaat aan de slag met oplossingsgerichte gesprekstechnieken (HGW vanuit het gedachtegoed van Noelle Pameijer en Kids Skills van Ben Fuhrman). En er worden verschillende formats aangereikt om het kind-plan/ SAS-plan vast te leggen. Ook is er aandacht voor de transfer tussen kind- ouders en school.

Tijdens de cursus:

  • Word je uitgedaagd om de pet van de coachende leerkracht op te zetten
  • Word de theorie van kindplan/ kindgesprek van HGW en Kids’ Skills aangereikt
  • Worden de oplossingsgerichte gesprekstechnieken praktisch geoefend
  • Worden verschillende formats aangereikt om het kindplan vast te leggen
  • Is er aandacht voor de transfer tussen kind- ouders en school
  • Kan je adaptief aan de slag vanuit eigen ervaringen

Workshop informatie

Schoolteams, leerkrachten, ondersteuners professionals van basisonderwijs of docenten onderbouw van voortgezet onderwijs

In overleg

Plutostraat 1
7622 VR BORNE
Voor scholen/academies: op locatie
2 bijeenkomsten van 2,5 uur

Esther

€ 95- p.p. ex. BTW
Voor scholen op aanvraag