Zo IN JE SAS (groep 5-8)

De Zo IN JE SAS training ( Sociale Vaardigheidstraining) bestaat uit 7 bijeenkomsten. En is bedoeld om kinderen op een prettige, en positieve wijze sociale vaardigheden aan te leren en /of bewuster te maken van hun eigen krachten en mogelijkheden. Dit, zodat zij zich sociaal sterker gaan voelen. En met zelfvertrouwen bewuster zijn vanuit IK-sterkte in het dagelijkse leven.
Tijdens de 7 trainingen is veel ruimte voor het inbrengen van eigen ervaringen. Daarnaast staat ervarings-leren centraal: Kinderen leren door te doen. Er wordt veel tijd besteed aan gespreksvormen, spel en rollenspelen.
Vanuit onze ervaringen weten we dat kinderen de trainingen als verrassend, leuk en gezellig ervaren. In een kleine, veilige groep krijgen de kinderen de kans om te oefenen en meer van zichzelf te laten zien.
De begeleiding is niet gericht op het afleren, maar op het (aan) leren van nieuw alternatief gedrag, waarbij bewustwording voor het kind zelf centraal staat. Uw kind oefent met het nieuwe gedrag, met als doel, dat hij of zij in de dagelijkse situaties dit kan gaan toepassen.
Zo IN JE SAS is bedoeld voor een groep van maximaal 7 kinderen en wordt begeleid door onze IN JE SAS-trainer en Kindercoach Tess van Benthem. De begeleiding is persoonlijk, adaptief, interactief en speels waardoor het effect van de training groot is.
Tijdens het intakegesprek zal het kind samen met de ouder(s) een eigen persoonlijk leerdoel kiezen vanuit de redenen voor deelname.

Onderwerpen die aan bod komen:SOVA

  • Lichaamshouding en lichaamstaal (lijfkracht)
  • Luisteren en spreken (luisterkracht, stemkracht, kijkkracht)
  • Vrienden maken: Vragen of je mee mag doen, initiatief nemen
  • Emotie-regulatie:

Welke overlevingsstrategie laat uw zoon of dochter zien in lastige situaties?
Vechten (leeuwengedrag)? Vluchten of Bevriezen (schildpaddengedrag)?
We zetten tijdens de trainingen in op het pauwengedrag:
Trots zijn op je jezelf en aanpakken waar nodig, op de juiste manier.

  • ‘Nee’ durven zeggen en nee ontvangen
    (reageren op een afwijzing, stop of remkracht )
  • Kritiek krijgen en geven (opkomen voor jezelf)
  • Omgaan met pest/plaaggedrag, weerbaarheid
  • Ontspannings-oefeningen (ademkracht)

Het persoonlijke doel wordt na training 1 op een plankje geschreven. Dit plankje zal in training 7 door uw zoon/dochter met zelfvertrouwen door midden worden geslagen. U bent dan bij het laatste gedeelte van de eindtraining welkom om samen met uw kind de resultaten van de training te vieren.
Na het invulen van het aanmeldformulier zal Tess contact opnemen betreft info en/of het maken van een afspraak voor een intakegesprek.
Uw zoon of dochter krijgt een werkboekje, plankje, krachtsteen en complimententasje. Na elke training worden ouders middels kort gesprekje op de hoogte gehouden over het verloop van de training.
De inhoud van elke training ook in het werkboekje te vinden. Inclusief tips en praktische opdrachtjes voor thuis.
Na de laatste training zal er een kort evaluatiegesprek zijn met kind en ouder(s).

Info of vragen over deze training?
U kunt contact opnemen met Tess: 06-21564913

Trainingsinformatie

Tijdens de training krijgen kinderen een plankje, krachtsteen en complimententasje.
Na elke training worden de ouders persoonlijk of middels een mail op de hoogte gehouden over het verloop van de training.

Kinderen van groep 5 t/m groep 8

2x per jaar
Start in september of oktober en in januari of februari

Dinsdag 18.00-19.15 uur

7 trainingen van 1 uur en 15 minuten

Tess

 

€ 259,-
Intakegesprek, materialen, eindgesprek

Zorgverzekeraars vergoeden helaas geen deelname aan groepstrainingen