Voor professionals

Sociaal emotionele ontwikkeling voor kinderen en hun begeleiders

IN JE SAS biedt leerkrachten en begeleiders ondersteuning op het gebied van sociaal emotionele begeleiding. We bieden cursussen, workshops, adaptieve teamtrainingen en leerkrachtcoaching. We begeleiden leerkrachten o.a. met ‘bewerkelijke groepen’ op curatief of preventief niveau in de vorm van de ‘IN JE SAS met de KLAS’-training.
IN JE SAS biedt schoolteams en leerkrachten een antwoord op passend onderwijs op pedagogisch niveau. Bekijk ons totale aanbod van cursussen en workshops.

ONS AANBOD: BEGELEIDING, THERAPIE, COACHING EN TRAININGEN

Esther Even

Praktijkeigenaar. Kinder-en Jeugdtherapeut en EMDR practitioner. Begeleider van schoolteams, leerkrachten en groepen. IN JE SAS MET DE KLAS trainer. Tevens schoolcoach Passend Onderwijs op het gebied van Sociaal Emotionele Ontwikkeling, veilig schoolklimaat en gedragsproblematiek binnen het expertise en dienstenteam van SWV Twente Noord Almelo.

Ellis Sanders

Ellis Sanders

Esther en Heleen hebben bij ons op school met een aantal groepen met het traject “IN JE SAS met de klas” hele mooie resultaten geboekt. Ik werd daar met nog twee collega’s zo enthousiast van dat...

Remko Horstink

Remko Horstink

Vorig jaar heb ik met mijn klas het traject ‘In je Sas met de klas’ gevolgd. Esther heeft de trainingen verzorgd. Waar de klas begon als ‘de pittige klas’ van de school, eindigden ze in een van...

IN JE SAS biedt leerkrachten en begeleiders opleidingen, cursussen en workshops, om sociaal vaardig met je klas praktisch aan de slag te gaan. Deze zijn zowel schoolbreed als op leerkrachtniveau in te zetten. Met name het leerkracht handelen staat daarbij centraal.

Vanuit ons werkveld hebben we ervaren dat er groeiende behoefte is om kinderen goed te begeleiden op sociaal emotioneel gebied, daar waar kinderen met elkaar in contact komen.